Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: Γιορτές μετά το Πάσχα

 

42. Η Ανάληψη του Χριστού

 

 

   

    Καινή Διαθήκη: Ανάληψη του Ιησού

                           (Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 1, στιχ.1-11)

 

 

    Ανάληψη - Πεντηκοστή