Δ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Επίκαιρα

 

38. Από το Πάθος στην Ανάσταση

 

Υλικό για το μάθημα μπορείτε να βρείτε και από την Ενότητα Ζ της

Γ΄ Δημοτικού στα μαθήματα 35, 36, 37, 38, 39.

 

   

    Παρουσίαση Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα   

 

    Γεγονότα και Δραστηριότητες

 

    Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα - Τα πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου (powerpoint γεγονότα)

 

    Μεγάλη Εβδομάδα 1 (Εναλλακτική πρόταση μαθήματος)

 

    Μεγάλη Εβδομάδα 2 (Εναλλακτική πρόταση μαθήματος)

 

    Αναστάσιμη Προσευχή

 

    Ανάσταση

 

    Βιβλιοπροτάση