Γ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Τα πάθη και η Ανάσταση του Χριστού

 

37. Μεγάλη Παρασκευή: «Η ζωή εν τάφω»

 

Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα μαθήματα 35 και 36.

 

 

   

    Καινή Διαθήκη: Η ταφή του Ιησού                         

                            (Κατά Ματθαίον, κεφ.27,στιχ. 57-66)

 

    Ο Μεσσίας Σταυρώνεται

 

    Η Παναγία του Πάθους

 

    Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα

 

    Γεγονότα και Δραστηριότητες

 

    Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα - Τα πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου (powerpoint γεγονότα)

 

    Μεγάλη Εβδομάδα 1 (Εναλλακτική πρόταση μαθήματος)

 

    Μεγάλη Εβδομάδα 2 (Εναλλακτική πρόταση μαθήματος)

 

 

    Βιβλιοπροτάση