Στ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι

 

 

30.  Μια πρώτη γνωριμία με τους Ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς