Στ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η αναζήτηση και η φανέρωση της αλήθειας

 

 

4. Μια συνάντηση με την Αλήθεια

 

 

     Καινή Διαθήκη: Όποιος θέλει να με ακολουθήσει

                              (Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 16, στιχ.24)

                              Ο Ιησούς καλεί το Φίλιππο και το Ναθαναήλ

                              (Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 1, στιχ.44-52)

 

    

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος  

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος 2

 

 

    Κλήση Μαθητών