Υ...

 

Υάκινθος μάρτυς, ο θαλαμηπόλος (3/7):

προστάτης νεαρών ζευγαριών

 

 

 

 

 

 

από το ημερολόγιο

"Δι' ευχών των Αγίων σου Κύριε"

Έκδοση: Μορφή εκδοθήτω "δι' ευχων", Επιμέλεια:

Εμμανουήλ Ρουμπής Φιλόλογος-Υμνογράφος.