Φ...

 

Φανούριος μεγαλομάρτυς (27/8): αρωγός δια

την εύρεσιν απωλεσθέντων αντικειμένων· προστάτης παιδιών

 

Φελισίτα μάρτυς εν Ρώμη (25/1): προστάτις κατά της στειρότητας, προστάτις ασθενών και ετοιμοθάνατων παιδιών

 

Φερφούδη μάρτυς και οι συν αυτή (4/4): προστάτις κατά της μαγείας

 

Φιλάρετος όσιος, ο ελεήμων (1/12): προστάτης φιλανθρωπίας και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων· αρωγός όσων βρίσκονται σε δυσχέρειες

 

Φίλιππος εκ των επτά διακόνων (11/10): προστάτης των σιδηροδρομικών

 

Φιλοθέης οσιομάρυς, η Αθηναία (19/2): προστάτις κατά της μαγείας και των ακαθάρτων πνευμάτων· προστάτις οικογενείας και συζύγων

 

Φιλούμενος μάρτυς, ο εκ Λυκαονίας (29/11): προστάτης των δρομέων

 

Φιλούμενος νέος ιερομάρτυς (29/11): προστάτης κατά των εγκεφαλικών επεισοδίων

 

Φλωριανός μάρτυς, εν Αυστρία (4/5): προστάτης πυροσβεστών και σαπωνοποιών, προστάτης δι’ αποφυγήν μαχών και συμπλοκών

 

Φοίβη αγία, η διακόνισσα (3/9): προστάτις νοσοκόμων

 

Φωτεινή (ή Φωτού) οσία η εν Κύπρω (2/8): προστάτις των οφθαλμών

 

Φωτεινή μεγαλομάρτυς, η Σαμαρείτις (26/2): προστάτις κατά των πονοκεφάλων και των παθήσεων της κεφαλής

 

Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (6/2): προστάτης βιβλιοπωλών, φοιτητών, καθηγητών

 

 

 

 

 

 

 

από το ημερολόγιο

"Δι' ευχών των Αγίων σου Κύριε"

Έκδοση: Μορφή εκδοθήτω "δι' ευχων", Επιμέλεια:

Εμμανουήλ Ρουμπής Φιλόλογος-Υμνογράφος.