Δ...

 

Δάναξ οσιομάρτυς,ο αναγνώστης(16/1):

προστάτης αναγνωστών και ιεροπαίδων, ιεροσπουδαστών

 

Δανιήλ ο Προφήτης και Τρεις Παίδες εν τη καμίνω (17/12): προστάται πυροσβεστικής

 

Δημήτριος μεγαλομάρτυς (26/10): προστάτης κατηχητών και οινοπαραγωγών

 

Δημήτριος μητροπολίτης Ροστώβ (28/10): προστάτης ερευνητών, ιστορικών και επιστημόνων

 

Δημήτριος νεομάρτυς, εκ Φιλαδελφείας (2/6): προστάτης κατά των κεφαλαλγιών και ασθενειών του εγκεφάλου

 

Διομήδης μάρτυς, ιατρός, εις εκ των είκοσι αναργύρων (26/8): προστάτης πάσης ασθενείας και ψυχοφθόρων παθών

 

Διονύσιος ιερομάρτυς, ο Αρεοπαγίτης (3/10): προστάτης των νομικών και των δικαστικών

 

Δομνίκη οσία (8/1): προστάτις μαιών

 

Δρόσις μάρτυς (22/3): προστάτις κατά των αφροδισιακών νοσημάτων

 

Δώδεκα απόστολοι (30/6): προστάται των αλιέων

 

Δωροθέα οσία (6/2): προστάτις κατά των ασθενειών του προσώπου και κατά της μη παραμορφώσεως του

 

 

 

από το ημερολόγιο

"Δι' ευχών των Αγίων σου Κύριε"

Έκδοση: Μορφή εκδοθήτω "δι' ευχων", Επιμέλεια:

Εμμανουήλ Ρουμπής Φιλόλογος-Υμνογράφος.