Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: Γιορτές μετά το Πάσχα

 

43. Κοσμάς και Δαμιανός: Ανάργυροι ιατροί

 

 

    Συναξάρι

 

    Βίος και θαύματα