Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ζωή με τους γύρω μας

 

 

31. Ο Θεός αγαπά και συγχωρεί

 

   

  Καινή Διαθήκη: Παραβολή Ασώτου Υιού ή Του Σπλαχικού Πατέρα

                            (Κατά Λουκάν, κεφ.15, στιχ.11-32)

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος 2

 

    Πάτερ Ημών

 

    Βιντεάκι: Παραβολή του ασώτου υιού

 

    Ζωγραφική