Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Η χαρά στη ζωή

 

26. Θεία Κοινωνία: Το μυστήριο της αγάπης

 

   

    Καινή Διαθήκη: Το τελευταίο δείπνο                           

                            (Κατά Λουκάν, κεφ.22,στιχ. 14-20)

                           

 

    Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας-Θεία Ευχαριστία(σελ.46,51&56)   

    Πώς μεταλαμβάνουμε -κοινωνάμε (σελ.91)

 

    Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης

 

    Θεία Κοινωνία

   

    Ο άρτος της ζωής

 

    Εικόνες από τη Θεία Λειτουργία

 

    Σκηνές της Θείας Λειτουργίας

 

    Σπαζοκεφαλιά

 

    Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας