Γ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Η χαρά στη ζωή

 

 

21. Ο Χριστός βαπτίζεται στον Ιορδάνη

 

Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μάθημα 22.

 

   

    Καινή Διαθήκη: Η βάπτιση του Ιησού

                            (Κατά Ματθαίον, κεφ.3,στιχ. 13-17)

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

    Ο Χριστός βαφτίζεται

 

    Ο Χριστός κατεβαίνει στον Ιορδάνη

 

    Απολυτίκιο Θεοφανείων