Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Το δώρο της ζωής

 

 

9. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι αδέρφια

 

 

    Καινή Διαθήκη: Οδηγίες για Ιεραποστολή

                           (Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 10, στιχ.5-15)

 

                            Αντίδραση κόσμου στην ιεραποστολή

                            (Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 10, στιχ.16-31)

 

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος -Εξωτερική ιεραποστολή

 

    Πάτερ ημών   

 

    Βιντεάκι Σε ενοχλεί κάτι;

 

    ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 

    Τα δικαιώματα του παιδιού -Συνήγορος του παιδιού

 

    Unicef

   

    Χαμόγελο του παιδιού

 

    Αποστολική Διακονία - Ιεραποστολή

 

    Μικροί Ιεραπόστολοι

 

    Τα αδέρφια μας υποφέρουν από την πείνα (σελ. 6-11)