Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Το δώρο της ζωής

 

 

6. Ο θαυμαστός μας κόσμος

 

Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μάθημα 5

 

 

     Δαβίδ

 

    Ο Θεός δημουργεί τον κόσμο

 

    Η Δημιουργία

 

    Δημιουργία του Κόσμου - Κιβωτός του Νώε

 

    Φύλλο Εργασίας

 

    Βιντεάκι

 

    Δημιουργία Κόσμου - Φροντίδα για το περιβάλλον

 

    Ζωγραφική (στυην τελευταία σελίδα)