Ε΄Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Επίκαιρα

 

6.1. Ο Μεγαλομάρτυρας Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Συναξάρι

 

    Εναλλακτική Πρόταση Μαθήματος

 

    Εναλλακτική πρόταση Μαθήματος 2

 

    Eναλλακτική Πρόταση Μαθήματος 3(σελ.31-34από το συνημμένο)

 

    Ζωγραφική

 

Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο προστάτης Άγιος της Θεσσαλονίκης.

Υλικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ι.Ν.Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης εδώ.