Ε΄Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Αγώνες για έναν κόσμο ανθρωπινότερο

 

 

5.1. Αγώνες για αν προστατέψουμε το περιβάλλον (πλάση)

 

 

 

    Οικολογική κρίση (σελ. 6-8)