Ε΄Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού

 

 

2.6. Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες (Β’)

 

   

    Συναξάρι: Άγιος Ταρσίζιος

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

             (Άγιος Ταρσίζιος)