Ε΄Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Αγωνιστές και μάρτυρες

 

 

 

2.5. Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες (Α’)

 

 

    Συναξάρι: Άγιος Μάμας

   

    Άγιος Μάμας