Ε΄Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Αγωνιστές και μάρτυρες

 

 

2.1. Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού

 

 

    Συναξάρι Σύναξη των 12 Αποστόλων

 

    Μικροί Ιεραπόστολοι