Δ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η εκκλησία πορεύεται σε όλο τον κόσμο

 

 

29. Πορευθείτε σε όλα Έθνη

 

    Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα μαθήματα 30, 31, 32, 33.

 

   

Καινή Διαθήκη: Η αποστολή των μαθητών

                            (Κατά Ματθαίον, κεφ.28, στιχ.16-20)

                      

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

   Ιεραποστολή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

 

   Ιεραστολή

 

    Μικροί Ιεραπόστολοι