Δ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Στην πορεία ξεπερνάμε τα εμπόδια

 

 

25. Αναζητώντας το χαμένο πρόβατο

 

   

    Καινή Διαθήκη: Η παραβολή για το χαμένο πρόβατο

                             (Κατά Λουκάν, κεφ.15, στιχ.1-7)

                             Γιατί ο Ιησούς μιλάει με παραβολές

                             (Κατά Ματθαίον, κεφ.13, στιχ.10-17)

 

 

     Παρουσίαση ενότητας

 

     Εναλλακτική πρόταση Μαθήματος

 

    Ζωγραφική

 

    Χαρά στον ουρανό

 

    Φύλλο εργασίας

 

    Ζωγραφική