Δ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Συνεχίζουμε όλοι μαζί

 

 

23. Εκδρομή στο εξωκλήσι