Δ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Συνεχίζουμε όλοι μαζί

 

 

21. Αδελφωμένοι όλοι μαζί στην εκκλησία

 

    Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μάθημα 22.   

 

   

    Παρουσίαση ενότητας

 

    Κοινή προσευχή

 

    Εκκλησιασμός