Δ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Aυτοί που έδειξαν και βάδισαν το δρόμο

 

11. Η συνάντηση του Χριστού με το Ζακχαίο

 

  

     Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

    Η συνάντηση του Χριστού με το Ζακχαίο (σελ. 76-79)

 

    Ο Χριστός σπίτι μας

 

    Ζωγραφική