Δ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Aυτοί που έδειξαν και βάδισαν το δρόμο

 

5. Οι προφήτες

 

 

    Συναξάρι: Προφήτης Αμώς

 

    Συναξάρι: Προφήτης Ωσηέ

 

    Συναξάρι: Προφήτης Μιχαίας

 

    Συναξάρι: Προφήτης Ησαΐας

 

    Οι προφήτες περιμένουν το Χριστό να γεννηθεί

 

    Φύλλο Εργασίας 1

 

    Φύλλο Εργασίας 2

 

    Παρουσίαση ενότητας

 

 

    Το όραμα του προφήτη Ησαΐα (σελ. 17-18)

 

    Ο προφήτης Ηλίας

 

    Προφήτης Ηλίας

 

    Βιντεάκι: Προφήτης Ηλίας

 

    Ο προφήτης Δανιήλ

 

    Προφήτης Δανιήλ

 

    Ο προφήτης Δανιήλ στο λάκο των λεόντων

 

    Ο προφήτης Δανιήλ στο λάκο των λεόντων 2

 

    Φύλλο Εργασίας

 

    Ο προφήτης Δανιήλ και οι 3 παίδες

 

    Φύλλο Εργασίας 1

 

    Φύλλο Εργασίας 2

 

    O προφήτης Σολομώντας (Φύλλο Εργασίας)

 

    Βιντεάκι: Προφήτης Σολομώντας

 

    Ο προφήτης Σαμουήλ

 

    Φύλλο Εργασίας 1

 

    Φύλλο Εργασίας 2